Fortrolighedspolitik

 

WD-40 COMPANY LIMITEDS DATABESKYTTELSES- OG COOKIE-ERKLÆRING FOR WEBSTEDET

Sidst revideret den 18. maj 2018.

WD-40 Company Limited beliggende på Brick Close, Kiln Farm, Milton Keynes, MK11 3LJ med virksomhedsregistreringsnummer 01755958 (“WD-40 Company Limited”, “vi” eller “os”) driver dette websted (“webstedet”). Vi tager privatlivets fred for dem, der besøger webstedet (“dig”) meget alvorligt. Vi er forpligtede til at overholde databeskyttelseslovgivning, der regulerer behandlingen af dine personoplysninger og tildeler dig forskellige rettigheder for så vidt angår disse oplysninger.

Hvad dækker denne erklæring?

Denne databeskyttelseserklæring (“erklæringen”) beskriver, hvordan vi bruger de personoplysninger, som vi indsamler fra, eller som tilvejebringes for os af, besøgende på webstedet, herunder personoplysninger, som vi indsamler, når vi tilbyder tjenester via webstedet (“tjenester”). Du må kun bruge vores tjenester, hvis du er over 16 år.

Vi tilvejebringer denne erklæring, fordi du har ret til at vide, hvilke oplysninger vi indsamler om dig, hvordan de beskyttes og bruges, og under hvilke omstændigheder de videregives. Erklæringen beskriver også dine databeskyttelsesrettigheder, herunder en ret til at gøre indsigelse mod noget af den behandling, som vi udfører. Flere oplysninger om dine rettigheder, og hvordan du kan udøve dem, beskrives i afsnit 11 nedenfor.

Vi forbeholder os ret til at ændre denne erklæring til enhver tid. Hvis vi foretager væsentlige ændringer til denne erklæring, underretter vi dig herom, enten via e-mail eller via en meddelelse på webstedet. Hvor det er nødvendigt, vil vi indhente dit samtykke.

 1. Oplysninger, som vi indsamler
 2. Sådan bruger vi dine oplysninger
 3. Deling og videregivelse af dine oplysninger
 4. Markedsføringsmeddelelser
 5. Internationale dataoverførsler
 6. Sikkerhed
 7. Cookies
 8. Links til andre websteder
 9. Dit uploadede indhold
 10. Opbevaring af oplysninger
 11. Dine rettigheder
 12. Sådan opdaterer du dine oplysninger
 13. Kontaktoplysninger
 14. Oplysninger, som vi indsamler

Denne erklæring forklarer, hvordan vi bruger personoplysninger, som vi indsamler fra, eller som tilvejebringes for os af, brugere af vores websted.

Vi indsamler og behandler personoplysninger om dig, når du interagerer med os og vores websted, og når du køber varer fra os og bruger vores tjenester. Disse oplysninger omfatter:

 • Dit navn
 • Dit køn
 • Din alder/fødselsdato
 • Din civilstand
 • Din virksomhed, stillingsbetegnelse og dit erhverv
 • Din e-mailadresse og dit telefonnummer
 • Din postadresse
 • Dine betalingsoplysninger
 • Indhold, som du tilvejebringer, herunder billeder, lyd og/eller video (“slutbrugerindhold”)
 • Dine markedsføringspræferencer, herunder eventuelle samtykker, som du har givet os
 • Oplysninger relateret til den browser eller enhed, som du bruger til at få adgang til webstedet, herunder logfiler såsom internetprotokoladresser (“IP”), internettjenesteudbyder, henvisnings-/udgangssider, operativsystem, dato/tidsstempel og klikstrømdata.

Aggregerede oplysninger

Vi bruger oplysninger om brugere til at udarbejde anonyme, aggregerede statistikker til driftsmæssige og markedsføringsformål. Sådanne formål omfatter benchmarking, fastsættelse af passende hardwareniveauer, fastsættelse af antallet af medarbejdere, der er nødvendige med henblik på at levere tjenesterne til vores brugere, og indberetning af antal brugere, der bruger tjenesterne. Disse anonyme, aggregerede oplysninger anvendes ikke på nogen måde, der kan identificere en individuel bruger.

2. Sådan bruger vi dine oplysninger

Vi bruger de oplysninger, som du tilvejebringer for os til følgende formål:

 • Som påkrævet af os for at drive vores forretning og forfølge vores legitime interesser, og hvor vores interesser ikke tilsidesættes af dine databeskyttelsesrettigheder, især:
  • Til at besvare dine spørgsmål.
  • Til at understøtte din deltagelse i konkurrencer og undersøgelser.
  • Til at hjælpe os med at levere bedre produkter og tjenester: for eksempel, til at evaluere vores medarbejderes ydeevne, til at vurdere kvaliteten af vores produkter og tjenester og til at hjælpe os med at forbedre vores websted, faciliteter og tjenester.
  • Til at sikre sikkerheden af vores websteder og it-systemer og beskytte vores rettigheder.
  • Vi bruger oplysningerne i forbindelse med retskrav, overholdelse, forskriftsmæssige og efterforskningsmæssige formål efter behov (herunder videregivelse af sådanne oplysninger i forbindelse med retslige procedurer eller retssager)
  • Hvis du angiver et kredit- eller betalingskort som betaling, bruger vi tredjeparter til at kontrollere gyldigheden af registreringsnummeret, kontonummeret og kortnummeret, som du indsender for at forhindre svig.
 • Hvor du giver os dit samtykke:
  • Sender vi dig direkte markedsføring om vores relevante produkter og tjenester eller andre produkter og tjenester, der leveres af os, vores associerede selskaber og nøje udvalgte partnere. Hvis du vil stoppe med at modtage markedsføringsmaterialer fra os, bedes du informere os herom. Afsnit 4 i denne erklæring forklarer, hvordan du kan gøre dette.
  • Vi placerer cookies og bruger lignende teknologier og vil gøre dette i overensstemmelse med cookie-afsnittet i denne erklæring og de oplysninger, der tilvejebringes for dig, når disse teknologier anvendes
  • Vi kan bruge billeder, som du tilvejebringer for os på vores websted og på anden måde i vores markedsføringsmaterialer med henblik på at markedsføre vores produkter
  • Ved andre lejligheder, hvor vi beder om samtykke, bruger vi oplysningerne til det formål, som vi forklarer på det pågældende tidspunkt.
 • Til formål, der kræves ved lov:
  • Som svar på anmodninger fra offentlige eller retshåndhævende myndigheder, der udfører en undersøgelse.
 • Til at opfylde en kontrakt eller træffe foranstaltninger i forbindelse med en kontrakt: dette er relevant, hvor du foretager et køb fra os eller deltager i en konkurrence, som vi afvikler. Dette omfatter, at:
  • Opfylde dine ordrer og modtage betalinger fra dig.
  • Tilvejebringe kundeservice i forbindelse med dine interaktioner med os eller svare på din forespørgsel.
 • Arrangere levering eller anden tilvejebringelse af produkter, tjenester eller præmier.

3. Deling og videregivelse af dine oplysninger

Vi deler dine personoplysninger inden for WD-40 Company og med koncernselskaber, der er involveret i udførelsen af den ovenfor beskrevne behandling. Vi kan bruge personoplysninger vedrørende dig til at tilpasse de annoncerings- og markedsføringsmeddelelser, som du modtager på webstedet, eller kan arbejde sammen med eksterne virksomheder om at gøre det. Aggregerede oplysninger kan deles med disse virksomheder, således at denne tilpasning kan opnås. Anonym klikstrøm, antallet af sidevisninger beregnet med pixel-tags og aggregerede demografiske oplysninger deles også med vores annoncører og samarbejdspartnere.

Vi bruger også oplysninger vedrørende dit besøg på webstedet til at udføre statistisk analyse for at måle interesse i, og brug af, de forskellige områder på webstedet. Vi deler sådanne oplysninger med relevante annoncører eller eksterne parter. Vi vil dog kun tilvejebringe aggregerede oplysninger fra disse analyser for tredjeparter, ikke specifikke brugeroplysninger.

Personoplysninger deles med tredjepartstjenesteudbydere (herunder teknologikonsulenter og CRM-leverandører), som i forbindelse med levering af tjenester til os vil få adgang til de oplysninger, som du har tilvejebragt for os og behandle dem på på vegne af WD-40 Company til de ovenfor anførte formål. Sådanne tredjeparter omfatter udbydere af webstedshosting, vedligeholdelse og teknologi- og CRM-tjenester. Hver af disse tjenesteudbydere er kontraktligt forpligtet til at levere tjenester til os på en måde, der er i overensstemmelse med denne erklæring.

Vores medarbejdere, agenter og kontrahenter skal have en forretningsårsag til at få adgang til dine personoplysninger. Vi deler også dine personoplysninger med dem, der hjælper os med at administrere eller levere tjenesterne (f.eks. administration af opslagstavler, statistiske analyser, databehandling og ordreopfyldelse), eller med eksterne kontrahenter, agenter eller sponsorer, der hjælper os med administrationen, bedømmelsen og præmieopfyldelsesaspekter af konkurrencer og kampagner. Disse eksterne kontrahenter eller agenter bruger kun dine personoplysninger med henblik på at levere en bestemt tjeneste til os og ikke til noget andet formål.

Hvis vi i fremtiden ønsker at dele dine personoplysninger med tredjeparter, der fungerer som andet end vores agenter eller tjenesteudbydere, informerer vi dig om dette og giver dig mulighed for at fravælge.

I tilfælde af, at virksomheden sælges, integreres med og/eller overføres til en anden virksomhed, bliver dine oplysninger videregivet til vores rådgivere og eventuel potentiel købers rådgiver, samt de nye ejere af virksomheden.

Dine personoplysninger videregives, hvor videregivelse er nødvendig for at vi kan overholde en juridisk forpligtelse eller på anden måde er nødvendig for at vi kan beskytte vores rettigheder, vores associerede selskabers rettigheder, eventuel enkeltpersons eller offentlighedens rettigheder og sikkerhed, og vores brugere eller eventuel tredjeparts rettigheder.

4. Markedsføringsmeddelelser

Fra tid til anden vil vi gerne sende dig oplysninger via e-mail om andre lignende produkter eller tjenester fra WD-40 Company, som vi mener vil være af interesse for dig (herunder, for eksempel, nyhedsbreve og kampagnemeddelelser). Vi gør kun dette, hvis du accepterer, og du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod modtagelse af disse oplysninger fra os, eller profilering, som vi udfører til direkte markedsføring. Du kan gøre dette ved at:

 • Følge fravalgsinstruktionerne, der medtages i hver e-mailmeddelelse, som vi sender vi til dig, eller
 • Kontakte os ved hjælp af kontaktoplysningerne i afsnit 13 nedenfor.

5. Internationale dataoverførsler

Vi overfører ikke dine personoplysninger til lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (“EØS”) undtagen med WD-40 Company i USA (selvcertificering i henhold til EU-USA Privacy Shield). Men hvis dette ændrer sig, informerer vi dig herom.

6. Sikkerhed

Vi har implementeret rimelige tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der er beregnet til at beskytte dine personoplysninger mod utilsigtet tab og uautoriseret adgang, brug, ændring eller videregivelse.

Vi følger generelt accepterede branchestandarder for at beskytte personoplysninger, der indsendes til os af brugere, både under transmission og når vi modtager dem. Ingen form for transmission over internettet eller elektronisk opbevaringsmetode er dog 100 % sikker. Derfor, selv om vi stræber efter at bruge kommercielt acceptable midler til at beskytte dine personoplysninger, kan vi ikke garantere deres absolutte sikkerhed.

7. Cookies

Vi bruger cookies til at gøre webstedet nemmere at bruge og mere nyttigt. Når du besøger webstedet sender vores servere en cookie til din computer. Cookies i sig selv identificerer ikke dig personligt, men genkender i stedet blot den webbrowser, som du bruger.

Der er to typer af cookies: sessionscookies og vedvarende cookies. Sessionscookies forsvinder fra din computer, når du lukker din webbrowser eller slukker for din computer. Vedvarende cookies forbliver på din computer, når du lukker din browser eller slukker for din computer. Du kan fjerne vedvarende cookies ved at følge anvisningerne i din internetbrowsers “hjælpefil”. Hvis du har valgt at identificere dig selv over for os, bruger vi sessionscookies, der indeholder krypterede oplysninger, som giver os mulighed for entydigt at identificere dig.

Vi bruger vedvarende cookies, som kun vi kan læse og bruge til at identificere browsere, der tidligere har besøgt webstedet. Når brugere tilvejebringer identificerbare oplysninger om dem selv for os, tildeles de en unik identifikator. Denne unikke identifikator er forbundet med en vedvarende cookie, som vi placerer i brugerens webbrowser. Vi er meget omhyggelige med sikkerheden og fortroligheden af de oplysninger, der opbevares i vedvarende cookies. For eksempel opbevarer vi ikke kontonumre eller adgangskoder i vedvarende cookies.

Hvis du vil slette eventuelle cookies, der allerede findes på din computer, bedes du se hjælpe- og supportområdet på din internetbrowser for instruktioner i, hvordan du finder filen eller mappen, der opbevarer cookies.

Bemærk venligst, at ved at slette vores cookies eller deaktivere fremtidige cookies, kan du muligvis ikke få adgang til bestemte områder eller funktioner på webstedet.

For at få flere oplysninger om cookies, bedes du besøge: www.allaboutcookies.org eller se www.youronlinechoices.eu, der indeholder yderligere oplysninger om adfærdsbaseret annoncering og online-databeskyttelse.

Vi bruger følgende cookies:

Strengt nødvendige cookies

Disse cookies er strengt nødvendige med henblik på at gøre det muligt for dig at bevæge dig rundt på webstedet og bruge dets funktioner. Uden disse cookies kan de tjenester, som du har bedt om, såsom at huske dine loginoplysninger eller varerne i din indkøbskurv, ikke leveres.

Præstationscookies

Disse cookies indsamler anonyme oplysninger om, hvordan folk bruger vores websted. Vi bruger f.eks. Google Analytics-cookies til at hjælpe os med at forstå, hvordan kunder kommer til vores websted, gennemser eller bruger vores websted, og til at fremhæve områder, hvor vi kan forbedre områder såsom navigation, shopping-oplevelse og markedsføringskampagner. Oplysningerne, der opbevares af disse cookies viser aldrig personoplysninger, ud fra hvilke din individuelle identitet kan fastslås.

Funktionalitetscookies

Disse cookies husker valg, som du foretager, såsom det land du besøger vores websted fra, sprog og søgeparametre såsom størrelse, farve eller produktlinje. Disse kan derefter bruges til at give dig en oplevelse, der er mere passende for dine valg og til at gøre besøgene mere skræddersyede og behagelige. Oplysningerne, som disse cookies indsamler, kan anonymiseres, og de kan ikke spore din browsing-aktivitet på andre websteder.

Sociale mediecookies

Disse cookies giver dig mulighed for at dele, hvad du har foretaget dig på webstedet på sociale medier såsom Facebook og Twitter. Disse cookies er ikke under vores kontrol. Se venligst de respektive databeskyttelsespolitikker for hvordan deres cookies fungerer.


Logfiler

Som det er tilfældet med de fleste websteder, indsamler vi visse oplysninger automatisk og opbevarer dem i logfiler. Disse oplysninger identificerer ikke individuelle brugere. Logfiler omfatter internetprotokoladresser (“IP”), browsertype, internettjenesteudbyder, henvisnings-/udgangssider, operativsystem, dato/tidsstempel og klikstrømdata. Vi bruger disse oplysninger til at analysere trends, til at administrere webstedet, til at se, hvordan brugere bevæger sig rundt på webstedet og til at indsamle demografiske oplysninger om vores brugerbase som helhed. Vi knytter ikke disse automatisk indsamlede oplysninger til dine personoplysninger. Vi indsamler visse anonyme oplysninger fra dit besøg på webstedet via brancheanerkendte og kommercielt tilgængelige webanalyseløsninger, herunder Omniture Web Analytics.

Klare GIF’er (web-beacons)

Vi bruger klare GIF’er (også kendt som web-beacons), der hjælper os med bedre at styre indholdet på webstedet ved at informere os om, hvilket indhold der er effektivt. Klare GIF’er er små grafikfiler med en unik identifikator, der funktionsmæssigt ligner cookies, og de bruges til at spore webbrugeres online-bevægelser. I modsætning til cookies, der opbevares på en brugers computerharddisk, indlejres klare GIF’er usynligt på websider og er omtrentlig på størrelse med punktummet i slutningen af denne sætning. Vi knytter ikke de oplysninger, der indsamles af klare GIF’er, til brugeres personoplysninger. Vi bruger klare GIF’er i vores HTML-baserede e-mails for at fortælle os, hvilke e-mails, der er blevet åbnet af modtagere. Dette giver os mulighed for at måle effektiviteten af visse meddelelser og effektiviteten af vores markedsføringskampagner. Hvis du ønsker at fravælge disse e-mails, bedes du se afsnit 4 nedenfor.

8. Links til andre websteder

Webstedet indeholder links til andre websteder, som vi ikke har nogen kontrol over. Vi er ikke ansvarlige for databeskyttelsespolitikkerne eller -praksisserne på andre websteder, som du vælger at linke til fra dette websted. Vi opfordrer dig til at gennemgå de pågældende websteders databeskyttelsespolitikker, således at du forstår, hvordan de indsamler, bruger og deler dine oplysninger.

9. Dit uploadede indhold

Du bør være opmærksom på, at hvis du uploader kommentarer, ideer, forslag, produktanmeldelser og/eller slutbrugerindhold sammen med dit navn eller initialer til dele af webstedet, der kan ses af andre brugere, eller du tilvejebringer disse slags oplysninger for os, vil vi bruge dine kommentarer, ideer og forslag, og dit navn, til vores markedsføringsformål.

Hvis du skifter mening og ikke længere ønsker, at dine oplysninger bruges på denne måde, skal du kontakte os ved hjælp af kontaktoplysningerne i afsnit 13 nedenfor.

10. Opbevaring af oplysninger

Når vi behandler personoplysninger til markedsføringsformål eller med dit samtykke, behandler vi oplysningerne, indtil du beder os om at stoppe og i en kort periode derefter (for at give os mulighed for at efterkomme dine anmodninger). Vi fører også en optegnelse over det faktum, at du har bedt os om ikke at sende dig direkte markedsføring eller om at behandle dine oplysninger på ubestemt tid, således at vi kan efterkomme din anmodning i fremtiden.

Hvor vi behandler personoplysninger i forbindelse med opfyldelse af en kontrakt eller tjeneste, eller til en konkurrence eller som ellers nødvendigt for at betjene dig som kunde, opbevarer vi oplysningerne i fem (5) år (medmindre andet er påkrævet i henhold til lokal lovgivning) fra din sidste interaktion med os.

11. Dine rettigheder

Du har ret til at bede os om en kopi af dine personoplysninger. Du har også ret til at bede os om at berigtige, slette eller begrænse (stoppe enhver aktiv) behandling af dine personoplysninger, og til at modtage de personoplysninger, som du tilvejebringer for os med henblik på en kontrakt eller med dit samtykke, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og til at at bede os om at dele (overføre) disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger af os under visse omstændigheder (især, hvor vi ikke behøver at behandle oplysningerne for at opfylde et kontraktligt eller andet juridisk krav, eller hvor vi bruger oplysningerne til direkte markedsføring).

Disse rettigheder kan være begrænsede, for eksempel, hvis opfyldelsen af din anmodning ville afsløre personoplysninger om en anden person eller overtræde andres databeskyttelsesrettigheder, eller hvis du beder os om at slette oplysninger, som vi skal opbevare ved lov eller har tvingende legitime interesser i at opbevare.

For at udøve enhver af disse rettigheder kan du kontakte os ved hjælp af kontaktoplysningerne i afsnit 13 nedenfor. Hvis du har uløste problemer, har du ret til at indgive en klage til databeskyttelsesmyndigheden, hvor du bor, arbejder, eller hvor du mener, at en overtrædelse kan have fundet sted.

Du behøver ikke at tilvejebringe eventuelle personoplysninger for os for at besøge webstedet. Hvis du bruger vores tjenester, beder vi dig om at tilvejebringe oplysninger for os. Når vi beder dig om at tilvejebringe oplysninger for os, vil vi tydeligt angive, hvorvidt de oplysninger, som vi beder om, skal tilvejebringes således at vi kan levere de tjenester, som du ønsker at få adgang til, og hvorvidt leveringen af eventuelle oplysninger, som vi beder om, er valgfri. Hvis du vælger ikke at tilvejebringe oplysningerne, kan du muligvis ikke bruge nogle tjenester.

12. Sådan opdaterer du dine oplysninger

For at ændre eller opdatere de oplysninger, som vi opbevarer, og som vedrører dig, bedes du kontakte os ved hjælp af kontaktoplysningerne i afsnit 13.

13. Kontaktoplysninger

WD-40 Company Limited er den dataansvarlige for dine personoplysninger. Hvis du har eventuelle spørgsmål til denne erklæring, bedes du kontakte os på dataprivacy@wd40.co.uk