Vilkår & betingelser

WD-40 Company Ltd: Konkurrencebetingelser 

Konkurrence udbydes af WD-40 Company Ltd (CVR-nr. 35196633), Gammel Kongevej 1, 2. sal, 1610 København V, Denmark. Konkurrencen udføres udelukkende med udgangspunkt i anførte betingelser. Ved deltagelse i konkurrence medfølger en accept af de nedenstående betingelser. 

BETINGELSER FOR AT DELTAGE I KONKURRENCEN 

For at deltage i konkurrencen skal du være fyldt 18 år og bosat i Danmark. Konkurrencen løber fra 31. marts 2023 indtil 30. juni 2023. Deltagelse i konkurrencen uden for den anførte periode vil ikke blive taget i betragtning. Det er tilladt at deltage flere gange i konkurrencen. Samarbejdspartnere og ansatte ved WD-40 Company Ltd kan ikke deltage i konkurrencen.  

KRAV TIL KONKURRENCEMATERIALE 

Tilmeldinger i grupper er strengt forbudt. Ved deltagelse i konkurrencen skal indholdet, der indsendes, være ejet af deltageren. Anvend derfor ikke musik, videoer eller billeder oprettet eller fremført af en anden person. Indholdet må ikke krænke nogen tredjeparters rettigheder, herunder ophavsret, varemærke, patent og privatliv. Indholdet må ikke indeholde pornografiske billeder, nøgenhed, uanstændighed, vold og/eller hadefulde ytringer. Indholdet må ikke advokere for brug af alkoholbrug, stofbrug, voldelig adfærd og/eller ulovlig aktivitet. Hvis andre personer end konkurrencedeltageren selv optræder i konkurrencedeltagerens indsendte materiale, er det konkurrencedeltagerens eneansvar at sikre sig samtykke og frafald af evt. rettigheder hertil af enhver person skriftligt på forhånd.  

Indholdet må ikke vise og/eller promovere produkter, der er i konkurrence med WD-40 Company Ltd. Indholdet skal være relevant for konkurrencens tema. Ved deltagelse i konkurrencen giver du samtykke til, at WD-40 Company Ltd har brugsret til kommerciel anvendelse af dit indsendte materiale til markedsføring af WD-40 Company Ltd. Oplysninger indsamlet fra deltagere er underlagt WD-40 Companys fortrolighedspolitik samt vilkår & betingelser, som fremgår her på siden.

PRÆMIER OG UDVÆLGELSE AF VINDERE 

Konkurrencen er præstationspræget, da deltagerne skal yde en indsats ved at indsende billeder eller video af, hvordan de bruger WD-40. Konkurrencen uddeler i alt tre kontantpræmier på 15.000 kr. og 12 gavekort på 1.000 kr. hver til et landsdækkende byggemarked. I konkurrencens periode tildeles præmierne således: den første hverdag i maj, juni og juli 2023 udvælges én vinder af 15.000 kr., og den første hverdag i ugen fra den 11. april 2023 frem til den 30. juni 2023 udvælges én vinder af et gavekort på 1.000 kr. til Bauhaus. Vinderen af hhv. den kontante månedspræmie og den ugentlige præmie udvælges blandt de indsendte bidrag. Vinderen af den ugentlige præmie findes ved lodtrækning. Vinderen af den kontante månedspræmie findes på baggrund af en vurdering af ydet indsat ift. det indsendte bidrags form og indhold. Alle vindere kontaktes via e-mail og bedes oplyse sit fulde navn, adresse samt navn på sin bank herunder registrerings- og kontonummer for, at præmien kan tildeles. Dertil forespørges navn på vinderens brugerprofiler på sociale medier mht. omtale og annoncering af vinderen i opslag på WD-40’s danske Facebook- og Instagram-side. Værdien af præmierne er i danske kroner (DKK) og kan ikke byttes eller sælges. WD-40 Company Ltd afholder de lovpligtige præmieafgifter. Gavekortene sendes med posten og er gyldige 5 år fra udstedelsesdatoen. WD-40 Company Ltd står for forsendelsesomkostninger. Pengepræmien overrækkes som en bankoverførelse i overensstemmelse med lovpligtige afgifter for præmiegevinster. Pengepræmien kan ikke udbetales som kontanter eller check.

SAMTYKKE TIL ANVENDELSE AF PERSONDATA OG INDSENDT MATERIALE 

WD-40 Company Ltd forbeholder sig retten til at behandle deltageres kontaktoplysninger i forbindelse med deltagelse i konkurrencen og udvælgelse af vinderen. Vinderne offentliggøres på WD-40 Company Ltds sociale medier og kontaktes direkte via de kontaktoplysninger, som er registreret i forbindelse med deltagelse i konkurrencen. Såfremt vinderen ikke reagerer på vores henvendelse inden for 48 timer, bortfalder vinderens ret til præmien, og vi forbeholder os retten til at udpege en ny vinder. Ved deltagelse i konkurrencen giver hver deltager (undtagen hvis loven forbyder det) samtykke til, at WD-40 Company Ltd. kan bruge vedkommendes fulde navn og andre personidentificerbare oplysninger indeholdt i det indsendte indhold til konkurrencen og/eller markedsføring i ethvert medie. Deltageren giver WD-40 Company Ltd. alle rettigheder og licens til evig og afgiftsfri brug, videregivelse, overførelse og kopiering af det indsendte bidrag (helt eller delvist). Det vil foregå uden varsel eller mulighed for opsigelse eller kompensation til deltageren. Det gælder for alle nuværende og nye distributionskanaler, medier og/eller til arrangementer på global plan. Endvidere giver deltageren afkald på alt ejerskab af det indsendte indhold, og deltageren accepterer (uden nogen form for kompensation) at udstede yderligere dokumentation, der effektuere, registrere eller fuldender de tildelte ​​rettigheder til WD-40 Company Ltd. 

Konkurrencen er hverken sponsoreret, godkendt eller administreret af eller associeret med Meta Platforms, Inc. WD-40 Company Ltd fraskriver sig ansvar for eventuelle utilsigtede misforståelser i forbindelse med konkurrencen. Derudover fraskriver WD-40 Company Ltd ethvert ansvar for materiale, der publiceres af private brugere på WD-40 Denmark Facebook-side og Instagram-profil. WD-40 Company Ltd fastholder sig retten til at udelukke deltagere ved mistanke om snyd. 

KONTAKT OS 

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med konkurrencen, så kontakt os enten via WD-40 Company Denmark Facebook-side eller på mail: Contactus@wd40.dk